ubezpieczenie

Czy powinnam wykupić ubezpieczenie na życie? Co zawiera taka polisa? Ile kosztuje miesięcznie? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w dzisiejszym tekście o grupowym ubezpieczeniu na życie w Perfekton.


Ubezpieczenie na życie to odpowiedzialność

 

Ubezpieczenie na życie jest to rodzaj polisy, która wspiera finansowo naszych najbliższych w razie nagłych wypadków. Tak więc kwestia ubezpieczenia na życie to kwestia naszej odpowiedzialności za to co stanie się z bliskimi i ich sytuacją finansową, kiedy nas zabraknie lub będziemy niezdolni do pracy. Ale nie tylko. Ubezpieczenie obejmuje śmierć w miejscu pracy, wypadki komunikacyjne, zawał serca, udar mózgu, trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć dziecka, partnera czy specjalistyczne leczenie ubezpieczonego oraz refundację jego kosztów. Świadczenie jest więc wypłacane nie tylko w momencie, gdy nieszczęśliwy wypadek przytrafia się nam, ale także zabezpiecza nas na wypadek szczególnych okoliczności, które dotknąć mogą naszego partnera lub dziecko. Oczywiście w ograniczonym, ściśle opisanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zakresie. Ubezpieczenie na życie zapewnia wsparcie w przypadku:

  • śmierci,
  • poważnego zachorowania,
  • nagłego, nieszczęśliwego wypadku.

 

Jest to idealne rozwiązanie dla osób dbających o poczucie bezpieczeństwa swoje i swojej rodziny. Przecież nigdy nie wiadomo, jakie zdarzenia losowe będą miały miejsce w naszym życiu. Warto zadbać o siebie i najbliższych, zabezpieczenie ich dobrobytu oraz zachowanie płynności finansowej.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie w Perfekton

 

Polisa na życie jest stosunkowo niedroga, zwłaszcza w wariancie ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy. Zaletą przystąpienia do grupowego ubezpieczenia w Perfekton jest obniżona opłata miesięczna, która wynosi około 70 złotych zamiast ponad 200 złotych, które opiekunka płaciłaby w wariancie ubezpieczenia indywidualnego. Dostarczycielem usługi jest firma Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A..  Obejmuje klientów ochroną ubezpieczeniową przez całą dobę, w Polsce i na świecie. Do programu przystąpić może każdy pracownik, który nie ukończył 72 roku życia. Wysokość składki miesięcznej została wyliczona m.in. na podstawie średniego wieku pracownika, charakteru wykonywanej pracy, okresu obowiązywania umowy i zakresu polisy. Warto dodać, że każda opiekunka osoby starszej ma również możliwość ubezpieczenia swojego partnera za kwotę 59.99 zł miesięcznie.

 

Najważniejsze zalety programu Generali:

 

  • szeroki zakres ubezpieczenia w razie choroby Ubezpieczonego lub wypadków, również w przypadku COVID-19 (świadczenia wypłacane są za pobyt w szpitalu lub zgon) – brak wyłączeń w kontekście epidemii i pandemii,
  • dzienne świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, już od pierwszej minuty pobytu (z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby) oraz dodatkowo wypłatę za każdy dzień pobytu na OIOM-ie (do 5 dni),
  • wszystkie zapisy dotyczące Współmałżonka stosuje się odpowiednio do Partnera,
  • szybki tryb likwidacji roszczeń – poprzez formularz online,
  • konto online dla każdego klienta,
  • bardzo korzystne warunki finansowe: wypłata nawet 1900 złotych za 1% uszczerbek na zdrowiu czy 400 000 złotych za śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy.

 

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia?

 

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z jej treścią, zwłaszcza szczegółami dotyczącymi wyłączenia odpowiedzialności. Istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty świadczenia. Głównie dotyczy to zdarzeń, w których ubezpieczony świadomie działał na swoją niekorzyść, czyli na przykład prowadził samochód po spożyciu alkoholu. Nie wolno również zatajać informacji o stanie swojego zdrowia. Jednak jeśli opiekunka przystąpi do ubezpieczenia grupowego w Perfekton od 1 maja, 1 czerwca lub 1 lipca 2022 roku, to ankieta medyczna i oświadczenie o stanie zdrowia są całkowicie zniesione. Jest to wyjątkowo korzystna oferta.

 

Ważniejsze definicje

 

Uposażonyosoba ubezpieczona może wskazać jako uposażonego osobę/y lub instytucję, w tym też bank uprawnioną/e do otrzymania świadczenia na wypadek jej śmierci. Jeżeli osoby/podmioty takie nie zostaną wskazane lub uposażony nie żyje, świadczenie przysługuje spadkobiercom Ubezpieczonego w kolejności określonej w przepisach o dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli ich nie ma, to spadkobiercom testamentowym powołanym przez Ubezpieczonego. Jeżeli uposażonym jest osoba małoletnia to w przypadku śmierci ubezpieczonego sumą świadczenia będzie dysponował rodzic/ opiekun prawny na podstawie orzeczenia sądowego.

Nieszczęśliwy wypadekprzypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli oraz stanu zdrowia osoby, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru mózgu, przeciążenia oraz innych chorób, nawet występujących nagle. 

Poważne zachorowaniechoroba, zabieg lub operacja zgodne z zakresem określonym w warunkach odpowiednich Umów Dodatkowych dotyczących poważnych chorób wymienionych w dokumentach. (źródło: Generali)

 

Podsumowanie

 

Dbając o przyszłość swojej rodziny trzeba pamiętać o ubezpieczeniu na życie. Zapewni ono naszym najbliższym płynność finansową gdy nas zabraknie, pomoże również ze spłatą kredytów, zobowiązań i ułatwi naszym dzieciom start w dorosłe życie. To na nas, często głównych żywicielach rodziny, ciąży największa odpowiedzialność. A poczucie bezpieczeństwa i spokój ducha możemy mieć już za kilkadziesiąt złotych miesięcznie, co nie wydaje się wygórowaną stawką, zwłaszcza za tak szeroki zakres pomocy. Warto przystąpić do ubezpieczenia grupowego właśnie w swojej firmie, dzięki czemu otrzymamy najkorzystniejszą finansowo ofertę.

 

Więcej o ubezpieczeniach przeczytasz w naszym pierwszym artykule poniżej.