KONKURS ROCZNY – „Wygrywanie przez Polecanie”

Konkurs zakończony:

Wyniki konkursu:

1-sze miejsce: Wiesława Jerzykowska
Wygrana: „Wczasy pod Gruszą”

2-gie miejsca: Teresa Tomasewska
Wygrana: „Weekendowy RELAX”

3-cie miejsce: Kazimiera Korościuk
Wygrana: Bon o wartości 500 zł brutto

Przedmiotem Konkursu jest polecenie przez Opiekunkę/Opiekuna jak największej ilości osób, które podejmą współpracę z firmą, tj. będą świadczyć usługi opieki i pomocy domowej na terenie Niemiec przez łączny okres przynajmniej 30 dni  kalendarzowych. Wymóg wskazanych 30 dni musi być spełniony na dzień 31.12.2022r.

  • Do konkursu zakwalifikowana zostanie osoba, która poleci Organizatorowi co najmniej 3 Opiekunów/Opiekunki licząc od 01.01.2022 r.
  • W celu zakwalifikowania danej osoby jako Opiekuna poleconego przez uczestnika, musi ona powołać się podczas spotkania rekrutacyjnego na Uczestnika, podając jego imię i nazwisko.
  • Wyjazd Opiekuna do Niemiec musi nastąpić najpóźniej do dnia 31.12.2022r.
  • Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie przeprowadzone na podstawie wszystkich zarejestrowanych zgłoszeń, po weryfikacji liczby dni przepracowanych przez Opiekuna na terenie Niemiec.
  • Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku jawnego naruszenia zasad uczestnictwa w konkursie.
  • Konkurs trwa do 31.12.2022 roku. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wyłonienie Laureata Nagrody Głównej nastąpi w dniu 01.02.2023 r.

NAGRODY:

Miejsce 1:

– „Wczasy pod Gruszą” – wyjazd tygodniowy dla dwojga nad polskie morze lub w góry obejmujący pobyt w wybranym przez  Organizatora miejscu lub bon o wartości 2000 zł brutto;

Miejsce 2:

– Weekendowy relax – wyjazd weekendowy nad morze bądź w góry na terenie Polski dla dwojga, w wybranym przez Organizatora miejscu;

Miejsce 3:

–bon o wartości 500 zł brutto;