Premia wakacyjna

Premia w wysokości:

  • 400 zł netto za 10 tyg. przepracowane;
  • 600 zł netto za 12 tyg. przepracowane;
  • 1000 zł netto za 16 tyg. przepracowane

Premia dla opiekunek, która rozpoczną zlecenie w okresie 20.06 – 20.07.2021 i przepracuje odpowiednia liczbę tygodni (wskazaną powyżej) oraz nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy. Premia dotyczy powrotów na to samo zlecenie.