Bonus Wielkanocny + Majówka

Wysokość BONUSU na rok 2022:

wyjazd 6 tygodni lub dłuższy w okresie wielkanocnym 150€ bonusu
wyjazd 6 tygodni lub dłuższy w okresie wielkanocnym i majówki 250€ bonusu

– Warunkiem otrzymania *BONUSU jest nieprzerwalna praca na zleceniu przez minimum 6 tygodni

– W *BONUS WIELKANOCNY I MAJÓWKOWY wliczone są podwójne stawki za dni świąteczne.

– BONUS zostanie wypłacony z ostatnim przelewem za dane zlecenie.

W przypadku niedotrzymania warunku nieprzerwalnej pracy na zleceniu przez minimum 6 tygodni zamiast *BONUSU wypłacona zostanie podwójna stawka dzienna za dni świąteczne.