Bonus Wielkanocny 2024

Wysokość BONUSU na rok 2024:

Wyjazd co najmniej na 6 tygodni  150€ bonusu Wielkanocnego
Wyjazd co najmniej na 2  miesiące  200€ bonusu Wielkanocnego

+Dodatkowo 50€ za przejście (udokumentowane) z innej firmy.

Możesz zyskać do 250€ BONUSU WIELKANOCNEGO!

  • Warunkami otrzymania BONUSU WIELKANOCNEGO są:
    • nieprzerwalna praca na zleceniu przez minimum 6 tygodni,
    • nienaruszenie postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.
  • W BONUS WIELKANOCNY wliczone są podwójne stawki za dni świąteczne.
  • BONUS WIELKANOCNY zostanie wypłacony z ostatnim przelewem za dane zlecenie.
  • W przypadku niedotrzymania „Warunków otrzymania BONUSU WIELKANOCNEGO” wypłacona zostanie tylko podwójna stawka za dni świąteczne.