PREMIA ZA DŁUGOTERMINOWĄ WSPÓŁPRACĘ

Premię w wysokości 50 euro netto otrzymuje każda opiekunka, która poleci firmie nową opiekunkę podając jej imię, nazwisko i numer telefonu, a osoba polecona zostanie zatrudniona przez firmę i przepracuje minimum 30 dni na zleceniu i nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.

SYSTEM PREMIOWY za polecenia

– za polecenie 1 osoby – 50 euro,

– za polecenie 3 osób – 150 euro + 50 euro EKSTRA (razem 200 euro!),

– za polecenie  5 osób –  300 euro + 100 euro EKSTRA (razem 400 euro!).