PREMIA ZA DŁUGOTERMINOWĄ WSPÓŁPRACĘ

Premię w wysokości 400 PLN netto oraz gadżety otrzymuje każda opiekunka, która w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 podjęła z nami wielomiesięczną współpracę oraz nie naruszy postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.( 36 tygodni)