Premia za polecenie = 100€

Każda opiekunka pracująca w firmie PERFEKTON otrzyma premię za polecenie nowej opiekunki, która podejmie pracę z firmą PERFEKTON.

Warunkiem wypłaty premii jest nieprzerwana praca poleconej opiekunki na jednym zleceniu przez minimum miesiąc.

Warunkiem wypłaty premii jest nienaruszenie postanowień umowy oraz regulaminu współpracy.

Premia zostanie wypłacona po spełnieniu wszystkich warunków wraz najbliższą wypłatą za pracę na zleceniu.