Charakterystyka społeczeństwa

Europejczycy starzeją się. Trend ten nie omija również Polski i Niemiec. Szacuje się, że pomiędzy 2000 a 2015 rokiem przewidywana długość życia wzrosła aż o cztery lata – to znaczy z 73,7 do 77,5. Jest to tendencja charakterystyczna dla całego świata.

Zgodnie z danymi statystycznymi, do roku 2035 znacząco wzrośnie liczba osób starszych. W 2025 roku liczba osób wymagających opieki będzie wynosić aż 1,05 miliona. Jednocześnie liczba ludności generalnie spada z uwagi na coraz mniejszą liczbę rodzących się dzieci. Grupą szczególnie wymagającą dodatkowej opieki są osoby w wieku powyżej 80 lat, które to częstokroć potrzebują wsparcia w podstawowych czynnościach dotyczących ich życia.

Zapotrzebowanie na opiekunki

Żyjemy coraz dłużej, a starsi ludzie będą coraz częściej potrzebować opieki. Istnieje kilka przyczyn, dlaczego dana osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Do tych przyczyn można zaliczyć: różnego rodzaju nowotwory, choroby układu krążenia, kostnego i nerwowego czy choroby na tle psychicznym. Alzheimer, demencja czy zniedołężnienie starcze to nie tyle odosobnione przypadki, co raczej chleb powszedni i realne obawy każdego seniora. Szacuje się, że rynek opieki nad takimi osobami w przyszłości będzie się tylko rozwijał. Estymowane dane statystyczne z 2060 roku pokazują, że na 100 osób zdolnych do pracy będzie przypadać 60 emerytów.

Dlaczego właściwie istnieje zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze? Wśród różnych czynników warto wymienić:

  • Demograficzne starzenie się społeczeństwa – zwiększa się ilość osób wymagających opieki
  • Sytuację na rynku pracy i związane z nią procesy migracyjne
  • Ograniczenia, jakie występują przy opiece nad starszymi osobami – członkowie rodzin są często do takich czynności, z różnych powodów, niezdolni
  • Zmiany w gospodarstwach domowych – zmienia się model rodziny
  • Rosnący rynek profesjonalnych usług opiekuńczych

Nie każdy senior otrzymuje pomoc od swojej własnej rodziny. Jego bliscy i krewni mają często inne bieżące zobowiązania, a także nie mają czasu lub wystarczających kwalifikacji, aby skutecznie opiekować się starszą osobą. Emeryci będą potrzebować nie tylko okazjonalnej, ale również stałej pomocy, dlatego popularne staną się konkretne zawody, takie jak zawód lekarza, pielęgniarki czy opiekuna osób starszych. Szacuje się, że ponad 500 tysięcy Polek pracuje współcześnie jako opiekunki. W przyszłości wzrośnie popyt na takie usługi, ważna stanie się również opieka domowa. Coraz więcej opiekunek będzie także pracować za granicą.

W przyszłości

Starzenie się społeczeństwa jest procesem, którego nie da się zatrzymać. Postęp medycyny oraz rosnąca efektywność różnych terapii przyczynia się do wzrostu długości życia, co zaś wpływa na pojawianie się coraz większej ilości osób, które są starsze, chore lub niepełnosprawne.

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie konieczność zatrudniania wykwalifikowanego personelu opiekuńczego. Zawód opiekuna może być z tego powodu dobrym pomysłem dla tych, którzy swoją przyszłość zawodową łączą z pomocą innym.