Starzenie się to proces biologiczny, który jest nieunikniony; dotyka każdego z nas, przebiega etapami, a jego granice są płynne. Mówi się, że osoba starzeje się najpierw w społeczeństwie, później zaś – fizycznie. Proces starzenia się różni się oczywiście w zależności od sposobu i warunków życia; inaczej wygląda on u kobiet, a inaczej u mężczyzn. Odmienności w jego przebiegu możemy zaobserwować u osób pracujących tylko umysłowo lub tylko fizycznie.

 

Społeczeństwo

 

Według badań i opinii osoby starsze są systematycznie odsuwane z życia zawodowego oraz społecznego wraz z przekroczeniem magicznej granicy wieku emerytalnego. Do obaw przed chorobami oraz ułomnościami może dochodzić brak tolerancji i zrozumienia ze strony pokolenia młodszego. Często obawę przed zachowaniem pracy, autorytetem wśród innych czy bycia aktywną jednostką w społeczeństwie wypiera jednak inny, większy lęk – samotność. Nie jest ona powiązana z żadną konkretną narodowością, dotyczy zarówno emerytów niemieckich, jak i polskich. Dwu i trzypokoleniowe rodziny to coś co obecnie postrzegane jest jako relikt minionych czasów, a pozostawienie swej matki czy ojca pod jednym dachem ze swoją nowo założoną rodziną zdaje się być obecnie czymś rzadko spotykanym. W tym przypadku, poza inicjatywami ze strony Państwa, takimi jak Uniwersytet Trzeciego Wieku czy placówki kulturalne organizujące czas dla seniorów, znaczącą rolę w życiu takich osób odgrywa profesjonalna opieka. Istotne jest, że wpływa ona na zmniejszenie lęku przed samotnością i nie ma znaczenia czy jest to opieka zapewniona w zwykłym domu opieki czy w domu seniora. Opiekun staje się wtedy członkiem rodziny, kimś bliskim, kimś ważnym, kimś, kogo rola nie może zostać zbagatelizowana. Osoba starsza czuje się wtedy potrzebna, ciesz się z towarzystwo i częstokroć odnotować można wtedy znaczną poprawę jej samopoczucia.

 

Technologia

 

Ostatnimi czasy, ponownie bez względu na pochodzenie seniora, coraz bardziej nośny staje się temat e-wykluczenia seniora. Wraz z szybkim rozkwitem postępu technologicznego po XX wieku można było zaobserwować zmiany dotyczące postrzegania osób starszych w społeczeństwie. Osoby starsze czują się często niepewnie w cyfrowym świecie. Dawniej ich doświadczenie i wiedza stanowiły źródło szacunku, co niekoniecznie ma miejsce w nowym, skomputeryzowanym społeczeństwie. Osoby starsze często przekonane są, że nie do końca nadążają z postępem technicznym, więcej – nie wierzą, że kiedykolwiek będą w stanie nadążyć. Niechętnie przez to podchodzą do nauki nowych rozwiązań. Często żyją z przekonaniem, że są obciążeniem dla młodszych i sprawniejszych, bezproblemowo obsługujących wszystkie nowinki technologiczne. Zdarza się, że osoby starsze są podświadomie uprzedzone do technologii. Niełatwo zmienić postrzeganie świata, kiedy znaczną część swego życia wszystko było inne. Mimo prób podejmowanych przez społeczeństwo, tak polskie jak i niemieckie, oraz mimo znacznego zwiększenia na przestrzeni lat osób po 65 roku życia korzystających np. z Internetu, nadal zjawisko wykluczenia cyfrowego dotyczy wielu osób.

 

Zdrowie

 

Kiedy myślimy o starości, myślimy również o podupadaniu na zdrowiu. Jest to następująca kolej rzeczy. Ciało zmienia się stopniowo na zewnątrz: pojawiają się zmarszczki, włosy stają się siwe, skóra staje się twardsza, oczy zachodzą mgłą. To również zmiany wewnętrzne i te mniej zauważalne: stopniowo zachwiana koordynacja ciała, spowolnione ruchy czy procesy zachodzące w ciele, nad którymi osoba starsza nie do końca panuje. Co więcej, osoba taka zdaje sobie z tego doskonale sprawę i wstydzi się tego przed rodziną, przed znajomymi i przed samym sobą. Starości jednak nie sposób zatrzymać. W tym przypadku kluczowa dla takiej osoby jest opieka; profesjonalna opieka osoby, która wie co dokładnie ma robić w danym momencie. Posiadająca wiedzę jak udzielić pomocy, jak zmienić potrzebny sprzęt, jaką dietę przygotować osobie starszej. W tym przypadku taka forma rehabilitacji jest kluczowa dla dalszego dobrego życia. Znane są liczne przypadki, gdzie osoba, która mimo opieki również ze strony rodziny dopiero po zajęciu się nią przez odpowiedniego opiekuna, wracała do zdrowia tak fizycznie, jak i psychicznie: czuła się lepiej i ponownie podejmowała się zajęć, przed którymi do tej pory uciekała.

Poruszając problemy osób starszych często pojawia się również temat opieki. To dlatego, że opieka a starość w obecnym społeczeństwie idą ze sobą w parze. Starość jako taka wymusza zmianę trybu życia, wycofanie się z niektórych aspektów życia bądź też zastępowanie ich innymi. Człowiek się zmienia, zmienia się jego umysł, zmienia się jego ciało, zmieniają się jego przyzwyczajenia. W tych cięższych chwilach niezastąpiony jest ktoś będący zawsze obok – skory do wysłuchania oraz pomocy.