psychika seniora

Opieka nad osobami starszymi to nie tylko pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, to także, albo to przede wszystkim, okazanie im odpowiedniego wsparcia psychicznego. O tym, pracując w opiece, zawsze staramy się pamiętać.

Jednym z większych wyzwań w pracy opiekunów osób starszych jest zadbanie o psychikę podopiecznego. Chociaż pomoc codzienna pozwala mu swobodnie funkcjonować, to często dramat rozgrywa się właśnie w jego głowie. Nie łatwo bowiem pogodzić się z upływającym czasem i związaną z tym niedołężnością czy problemami zdrowotnymi.

Utrata samodzielności a rola opiekuna

Osoby starsze, które częściej borykają się z problemami zdrowotnymi, to nadal niezależne mentalnie jednostki, które chcą żyć własnym życiem, chcą mieć na nie wpływ i czuć się swobodnie każdego dnia. Niestety ograniczenia związane z utratą sprawności powodują, że seniorzy przestają być w pełni samodzielni, z czym bardzo trudno im się pogodzić.

Rolą opiekuna jest w takiej sytuacji zachowanie subtelności w swoich działaniach. Opiekunowie powinni starać się budować w osobie starszej jak największe poczucie samodzielności i niezależności, wspierając, a nie wyręczając seniora, jeżeli jest to tylko możliwe. Pomoc opiekuna powinna być zawsze bardzo naturalna.

Przyjaźń dobra na wszystko

Zadbanie o psychikę seniora nie zawsze jest łatwe – zależy bowiem nie tylko od jego kondycji, ale także od nastawienia do nowej sytuacji, w której się znalazł. Ważne więc, by od początku budować relację, która z czasem ma szansę przerodzić się w przyjaźń. Bliska relacja z seniorem umożliwia dotarcie do niego w sposób naturalny – w czasie szczerej rozmowy, podczas której można poznać jego największe bolączki i starać się im zaradzić. Osobom starszym łatwiej jest przyjąć pomoc od kogoś, kogo darzą zaufaniem i sympatią.

Rola opiekuna osób starszych jest bardzo trudna. Dobry opiekun wciąż próbuje zrozumieć seniora – nieumiejętność pogodzenia się ze zmianami, jakie zachodzą w jego organizmie – a także stara się minimalizować jego strach przed bólem czy śmiercią. Dobry opiekun traktuje podopiecznego jak samego siebie. Takich opiekunów szukamy i znajdujemy w Perfekton każdego dnia.