opieka nad seniorami

Perfekton zajmuje się świadczeniem usług opieki nad seniorami działając w dwóch krajach. W Niemczech zatrudniamy opiekunów działając we współpracy z partnerami zza Odry. W Polce, obok innych form działalności skierowanych do seniorów i ich rodzin, oferujemy różnorodne usługi opiekuńcze. Czym różnią się te dwa rynki?  Jakie perspektywy widzimy dla naszej firmy?

Wielkość rynku

Choć tak dużo mówimy o tym, że nasze społeczeństwo się starzeje, musimy zdać sobie sprawę, iż rynek niemiecki nadal jest wiele większy niż polski, choćby ze względów demograficznych. Oczekiwana średnia długość życia w Niemczech to 80,7 lat, w Polsce 77,6 lat. W Niemczech żyje ponad 17,5 mln seniorów (osób w wieku 65+), podczas gdy w Polce mamy ich około 6,5 mln. To ogromna różnica w liczbie potencjalnych beneficjentów opieki długoterminowej. Szacuje się, że potrzebuje jej około 15-17% osób w tym przedziale wiekowym.

Finansowanie opieki

W Niemczech opieka osób starszych, długoterminowo jest finansowana z piątego filaru ubezpieczeń, zwanego ubezpieczeniem pielęgnacyjnym.  Zabezpiecza ono osoby, które w czasie życia zawodowego nie zgromadziły wystarczających środków na prywatne  opłacenie opieki w domu lub placówce. Obowiązkowi ubezpieczenia pielęgnacyjnego podlegają wszyscy członkowie państwowych kas chorych oraz  osoby ubezpieczone dobrowolnie i prywatnie a także emeryci i studenci.

W Polsce finansowanie opieki długoterminowej odbywa się przy pomocy środków prywatnych (obciążenie spada na samego seniora i jego rodzinę oraz ze środków publicznych. Główne źródła finansowania publicznego to ubezpieczenie zdrowotne, budżet państwa, budżety samorządów oraz fundusze pomocy społecznej. Niestety, poziom tego finansowania jest jednym z najniższych w krajach UE i wg szacunków wynosi około 0,8% polskiego PKB.

Znaczenie opieki nieformalnej

W naszym kraju nadal największe znaczenie ma opieka nieformalna. Seniorami zajmują się nieodpłatnie członkowie rodzin, przyjaciele, sąsiedzi. Choć widać coraz większe zainteresowanie prywatnymi usługami opiekuńczymi, takimi jak opieka godzinowa, dochodząca, a nawet opieka 24h z zamieszkaniem, to nadal daleko nam do sformalizowanego rynku niemieckiego, gdzie 30% osób starszych potrzebujących opieki zamieszkuje w domach seniora, a około ¼ korzysta z profesjonalnej opieki w domu.

*Dane demograficzne na podstawie indexmundi.com