Rynek opieki w okresie wakacyjnym rządzi się swoimi prawami. Jest to rynek bardziej otwarty na wymagania i oczekiwania opiekunów i jednocześnie dużo trudniejszy z punktu widzenia polskich firm, które na te wymagania starają się odpowiedzieć, walcząc nierzadko z nieuczciwą konkurencją. O problemach, jakie pojawiają się na rynku opieki w okresie wakacyjnym, opowie nasz ekspert, Pani Katarzyna Osmańska.

Czym charakteryzuje się rynek opieki w okresie wakacyjnym?

Katarzyna Osmańska: Główną cechą rynku wakacyjnego branży opieki jest mnogość i różnorodność ofert pracy oraz niedobór personelu. Dodatkowo zwiększa się liczba firm konkurencyjnych, która stosuje agresywny marketing, odpowiadający na zwiększone oczekiwania opiekunów względem ofert pracy.

Okres wakacyjny niesie ze sobą także wzmożone sytuacje awaryjne, np. trudności z dojazdem w miejsce pracy, spowodowane problemami z przewoźnikiem czy brakiem wolnych miejsc w autoka-rze, rezygnacje z wyjazdu przez opiekunów, a nawet sięgnięcie po zabronione w miejscu pracy używki. Zdarzają się także pilne, nieoczekiwane powroty opiekunów do Polski.

W okresie letnim odnotowujemy także największy procent zgonów naszych pacjentów, co powo-duje konieczność wcześniejszego powrotu opiekuna do Polski lub szybkie znalezienie mu nowego miejsca pracy, co zaburza nasz harmonogram działań. Z uwagi na to, że w organizacji zlecenia uczestniczą aż 4 strony (polska firma, niemiecka agencja pracy, opiekun oraz klient) i że planujemy działania z przynajmniej miesięcznym wyprzedzeniem, cały proces nie jest prosty.

Jak zachowuje się wtedy konkurencja?

Na rynku opieki pojawia się wiele nowych działalności pragnących wykorzystać drzemiący w nim potencjał. Inwestują wtedy w marketing, agresywnie komunikując atrakcyjne wynagrodzenia i różnego rodzaju bonusy. Zwykle jednak nie przedłużają zleceń i nie zapewniają należytego wsparcia opiekunom, jakim jest np. ubezpieczenie. Dość często zdarza się, że opiekunowie licząc na wyższe wynagrodzenie i dodatki, zapominają o bezpieczeństwie współpracy, a to poważny błąd.

Walka z tzw. szarą strefą i nieuczciwą konkurencją, która poza obietnicami, nie może zaoferować opiekunom zbyt wiele, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, jest ogromnym wyzwaniem dla rzetelnych polskich firm.

Czy czarny rynek opieki również jest problemem?

Niestety tak. Doświadczone przedsiębiorstwa w okresie wakacyjnym konkurują nie tylko z firmami powoływanymi na okres letni, ale także z czarnym rynkiem opieki, który latem i w okresie świątecznym rozkwita. Stabilizacja i bezpieczeństwo schodzą wtedy dla wielu opiekunów na drugi plan, a priorytetem stają się pieniądze i dodatki. Często wygrywa więc ten, kto da więcej, a przecież w dłuższej perspektywie jest to droga donikąd.

Należy pamiętać, że czarny rynek nie zapewnia opiekunom umów i świadczeń, a tzw. agencje wakacyjne nie gwarantują długoterminowego zatrudnienia.

A jaki jest wakacyjny rynek opieki dla opiekunów i ich podopiecznych?

Okres letni bywa bardziej problematyczny również dla nich. Opiekunowie ciężko pracują wtedy, kiedy inni odpoczywają. Ładna pogoda i urlop spędzony z rodziną są tym, za czym opiekunowie najbardziej tęsknią i z tą tęsknotą trudno im sobie poradzić. Dodatkowo rodziny podopiecznych wybierają się na urlopy, co skutkuje mniejszym wsparciem przy opiece. Opiekunowie mają wtedy więcej na głowie i nie mogą liczyć na szybką pomoc rodziny w sytuacji awaryjnej.

Okres letni to trudny czas także dla samym seniorów, dla których wysokie temperatury bywają problematyczne. Latem mamy do czynienia z większą liczbą zgonów, co wpływa negatywnie na psychikę opiekunów przywiązanych do pacjentów oraz na harmonogram pracy koordynatorów, która musi szybko znaleźć opiekunowi nowe zlecenie lub zorganizować powrót do Polski.

Dlaczego warto wyjechać na zlecenie z firmą PERFEKTON?

Oferując pracę naszym opiekunom dbamy o zapewnienie wszystkich niezbędnych świadczeń, o terminowo wypłacane wynagrodzenia i przedłużanie zleceń na jesień. Jesteśmy w stałym kontakcie z opiekunami, troszczymy się o komfort ich pracy i podchodzimy ze zrozumieniem do ich problemów. Efektem naszych wieloletnich działań są wciąż powracający do nas opiekunowie, którzy doceniają stabilizację i bezpieczeństwo oraz darzą nas zaufaniem.