opieka nad seniorem w Polsce

Polska stoi przed wyzwaniem starzejącego się społeczeństwa, które z roku na rok składa się z większej liczby seniorów wymagających profesjonalnej opieki. Z jakiego rodzaju opieki i wsparcia możemy skorzystać w naszym kraju?

Opieka w domu

W sytuacjach, w których rodzina nie jest w stanie zająć się seniorem w wystarczającym zakresie, może skorzystać z usług wykwalifikowanej pielęgniarki lub doświadczonej opiekunki. Fachowa pomoc może doglądać seniora raz lub kilka razy dziennie, a w razie potrzeby zamieszkać z nim na dłużej. Opiekunka pomaga wtedy seniorowi w wykonywaniu codziennych czynności, dba o jego dietę i kwestie zdrowotne, a także dotrzymuje mu towarzystwa.

Zakres usług takiego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb seniora i rodziny. Opiekunów osób starszych można poszukać za pośrednictwem serwisów związanych z opieką osób starszych – Sprawdź >>

Opieka instytucjonalna

Osoby starsze wymagające opieki 24 godziny na dobę, będące w ciężkiej kondycji fizycznej mogą zostać oddane do profesjonalnych domów opieki, gdzie otrzymają całodobowe wsparcie i profesjonalną opiekę medyczną. Na polskim rynku pojawia się coraz więcej domów opieki oferujących rozmaite usługi i typy pobytu. Warto wybrać taki, który znajduje się blisko rodzinnego miasta, by móc w dowolnej chwili odwiedzać seniora. Domów opieki można poszukać w popularnych wyszukiwarkach – Sprawdź >>

Pomoc państwa

W sytuacjach, w których senior nie może skorzystać z prywatnej opieki, a rodzina nie jest w stanie pomóc w pełnym zakresie, można skorzystać z pomocy państwa.  Osoby przewlekle chore mogą liczyć na pomoc pielęgniarki lub wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących – dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny (przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji), a także zasiłek opiekuńczy (w przypadku sprawowania opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny).