W zawodzie opiekunki osoby starszej w Niemczech ogromną rolę odgrywa empatia i delikatność. W każdej sytuacji należy pamiętać przede wszystkim o godności podopiecznego oraz o odpowiednim dbaniu o jego prywatność.

Wymagania w zawodzie opiekunki seniora

Codzienne przebywanie z seniorem wymaga przestrzegania kilku zasad, a etyka pracy opiekuna jest w tym zawodzie bardzo istotna. To my sprawiamy, że podopieczny czuje się bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o potrzeby seniora, zarówno te fizyczne, jak i psychiczne. Zwłaszcza o tych drugich nie wolno nam zapomnieć.

Godność osoby starszej

Szacunek dla godności seniora to podstawa etycznej pracy każdej opiekunki. Pomimo tego, że podopieczny wymaga naszej pomocy, pamiętajmy o wspieraniu jego indywidualności i samodzielności. Uznanie jego preferencji, gustu oraz potrzeb pomoże w płynnej współpracy i sprawi, że osoba starsza będzie dobrze się czuła w naszym towarzystwie.

Opieka nad seniorem powinna być prowadzona tak, aby nie czuł się on zawstydzony, do czegokolwiek zmuszony czy nieszanowany. Przed podjęciem każdej czynności powinno się seniora o takim zamiarze informować, zwłaszcza gdy dotyczy on jego ciała. Istotne jest też prawo do podejmowania własnych decyzji oraz możliwość odmowy. Natomiast jeśli mowa o tak delikatnych czynnościach jak na przykład dbanie o higienę intymną seniora, dobrze żeby odbywały się one naturalnie, z taktem i oczywiście delikatnie. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę w zawodzie opiekunki pracującej w Niemczech?

Komunikacja i szacunek to klucz

Kolejnym, ważnym aspektem, jest efektywna komunikacja. Wyrażanie swoich planów, na przykład informowanie seniora o podejmowanych działaniach, ale też aktywne słuchanie potrzeb podopiecznego. Uznawanie uczuć osoby starszej, a czasami także zwykłe wysłuchanie jej, może zdziałać cuda. Spróbuj zbudować atmosferę, która jest komfortowa i pełna wzajemnego zaufania. Pozytywne podejście, życzliwość i uśmiech na co dzień zdecydowanie w tym pomogą. A długie rozmowy z podopiecznym mogą być ciekawe również dla samej opiekunki.

W komunikacji pełnej szacunku unikamy podnoszenia głosu, zniecierpliwienia i mimiki twarzy wyrażającej negatywne emocje. Poza tym nie przerywamy seniorowi wypowiedzi i zawsze staramy się zrozumieć jego obawy oraz punkt widzenia.

Jak dbać o prywatność seniora

Dbanie o prywatność podopiecznego to jeden z fundamentów etycznej pracy opiekunki osoby starszej. Ingerencję w życie prywatne, jeśli senior sobie jej nie życzy, ograniczamy do niezbędnego minimum. Oczywistym jest, że nie zaglądamy w prywatne wiadomości czy listy. Poszanowanie prywatności oraz dostępu do informacji (także tej medycznej) ma duże znaczenie dla osoby mieszkającej z opiekunem. Zawsze warto zastanowić się nad tym, czy danym zachowaniem nie naruszamy granic prywatności naszego podopiecznego.

Każdy podopieczny ma inne potrzeby

Każdego seniora należy “nauczyć się” od nowa. Osoby starsze mają różne upodobania, zwyczaje i potrzeby. Na początku pracy bardzo ważna jest obserwacja i stopniowe zapoznawanie się z osobą starszą.

Dostosuj opiekę do indywidualnych potrzeb podopiecznego. Coś, co działa dla jednej osoby, dla drugiej może być nie do przyjęcia. Szanujmy więc upodobania i granice każdego seniora. Pomoże w tym wyżej wspomniana obserwacja oraz otwarta rozmowa przeprowadzona w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Aktywność i niezależność, a samopoczucie seniora

Możliwość zachowania jak największej autonomii może sprawić, że osoba starsza będzie czuła się bardziej niezależna. A dzięki temu poprawi się jej samoocena i samopoczucie psychiczne. Promowanie aktywności i samodzielnych działań na co dzień jest wysoce wskazane. Wspólne przygotowanie śniadania czy samodzielna zmiana piżamy przypomną osobie starszej, że wciąż ma ona kontrolę nad swoim życiem i rzeczami, które dzieją się dookoła. Aktywności dostosowane do stanu podopiecznego mają naprawdę duże znaczenie w utrzymaniu poczucia własnej wartości i sprawczości.

Cierpliwość i empatia, czyli pożądane cechy opiekunki osoby starszej w Niemczech

W ostatnim punkcie ponownie wracamy do cech takich jak cierpliwość i empatia. Dlaczego są one tak istotne w opiece nad osobami starszymi? Seniorzy muszą mierzyć się z wieloma ograniczeniami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Nie zawsze jest to rzecz łatwa do przyjęcia. Podeszły wiek i różne choroby nie ułatwiają codziennego funkcjonowania, ale dzięki naszemu zrozumieniu i wsparciu osoby starsze mogą wciąż czuć się komfortowo i w miarę możliwości samodzielnie.

 

Podsumowując, etyka opieki nad seniorem opiera się na poszanowaniu wzajemnych granic, szacunku, empatii i zrozumieniu potrzeb seniora. Dbając o godność i prywatność podopiecznego spełniamy nie tylko zawodowy obowiązek, ale także pozwalamy mu utrzymać wysoką jakość życia.

Przeczytaj więcej o pracy opiekunki oraz o tym jak opiekować się podopiecznym po operacji.