pracownicy

Zatrudniamy nie tylko opiekunów

Oddani i zaangażowani profesjonaliści, ogromne zaplecze wiedzy i doświadczenia, ciągłe szkolenia i rozwój kompetencji - to wszystko pozwala nam wypełniać naszą misję specjalizacji i dostarczania kompleksowych usług skupionych wokół…
opieka nad seniorami

Rynek opieki w Polsce i w Niemczech

Perfekton zajmuje się świadczeniem usług opieki nad seniorami działając w dwóch krajach. W Niemczech zatrudniamy opiekunów działając we współpracy z partnerami zza Odry. W Polce, obok innych form działalności skierowanych do seniorów…
Opieka nad osobami starszymi

Dlaczego opiekunowie do nas wracają

Rynek opieki jest bardzo dynamiczny. Opiekunowie kuszeni są atrakcjami ofert wakacyjnych i świątecznych, które nie zawsze zgodne są z rzeczywistością. Bardzo często po nieudanych wyjazdach z tymczasowymi agencjami pracy wracają do firmy…

Trudny rynek opieki w okresie wakacyjnym

Rynek opieki w okresie wakacyjnym rządzi się swoimi prawami. Jest to rynek bardziej otwarty na wymagania i oczekiwania opiekunów i jednocześnie dużo trudniejszy z punktu widzenia polskich firm, które na te wymagania starają się odpowiedzieć,…
pielegniarka i podopieczni w domu seniora

Opieka instytucjonalna czy domowa? Tendencje światowe i perspektywy dla Polski

Rosnący popyt na usługi opieki długoterminowej skutkuje stopniowym zastępowaniem opieki świadczonej nieformalnie, głównie przez członków rodziny, opieką sformalizowaną. W zależności od uwarunkowań kulturowych oraz struktury finansowania…
rynek opieki w Polsce
,

Perspektywy dla rynku opieki w Polsce

Polska przez wiele lat nie odczuwała problemu starzenia się społeczeństwa tak bardzo jak kraje zachodniej Europy (Niemcy, Szwajcaria czy Holandia). Tamtejszy rynek opieki, dobrze rozwinięty, z wieloma instytucjami i udogodnieniami dla seniorów…

Świat się starzeje – wnioski i prognozy

Według raportu ONZ, opublikowanego w 2013 r. (raporty ukazują się w cyklach 5-letnich) - na przestrzeni 20 lat - praktycznie we wszystkich krajach na świecie można mówić o procesie starzenia się społeczeństwa. Wynika to z bardzo prostej…

Potęga różnorodności – wartość seniorów w społeczeństwie

Jeanne Moreau – wybitna aktorka francuska (rocznik 1928) – powiedziała kiedyś, że starzejący się ludzie są jak mu­zeum: nieważna jest fa­sada, ważna jest zawartość. Choć niewątpliwie mamy do czynienia z poważnym problemem…

Co to znaczy „dobrze się starzeć”?

Wraz z postępem cywilizacyjnym długość życia znacznie się wydłużyła. Zaawansowana medycyna, skuteczniejsze lekarstwa, nowe technologie, specjalistyczne kosmetyki… Wszystko to sprawia, że możemy redukować trudy i niedogodności,…

Jaki jest stan zdrowia polskich seniorów?

Postęp cywilizacyjny, nowe technologie i zaawansowane badania medyczne w obecnych czasach znacznie wydłużają życie przeciętnego człowieka na świecie. W krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, w których systemy opieki zdrowotnej dla…

10 faktów o starzeniu się

Społeczeństwa na całym świecie starzeją się w gwałtownym tempie Pomiędzy rokiem 2017 a 2050 liczba ludzi w wieku 60 lat i starszych wzrośnie z 900 milionów do 2 miliardów. W punktach procentowych oznacza to, że liczba…